Choose language  
Hjemmeside
Bønnertider for Nord-Norge
Undervisning
Nettbutikk
Video
Veiviser til Alnor
Fakta om Tromsø
Fotogalleri
Kontakt
Om Alnor
Menykart
Nyhetsmail
Barn og ungdom
Islamske artikler-historier
Mer om Islam
Bli medlem
Gratis bøker og porto
Hadj og umrah
Qibla Locator
Flash
Khutba bank
Ukens artikkel

 

 

Kjærlighet er en nydelig følelse. Den omslutter det nydeligste som finnes. Alle forhold og slektskap med elementer av hengivenhet og kjærlighet blir sterkere og tåler mer. Det begynner med vår morskjærlighet som barn, til å velge noen å dele hele livet med; kjærlighet gjør livet verdt å leve. Og som alt annet verdifullt i verden, krever denne uvurderlige skatten garanti for at den skal fortsette å være livskraftig.


Når man elsker noen så tenker man på dem hele tiden, og blir drivkraften for deres retning i livet. Man elsker å følge dem, adlyde dem, gjøre hva som helst for å behage dem og man gjør sitt beste for å unngå alt som vekker mishag hos dem. Man deler problemene sine med dem og ber dem om gode råd. Deres navn er beroligende og den mest dyrebare tiden på dagen er i deres selskap. Beskjeder og post blir aldri ulest eller ignorert. Verden ser at man forandres når denne nydelige følelsen overmanner en, om denne kjærligheten er for en person, en misjon, en karriere, eller bare for en bil eller en tingest. Kjærlighet forandrer ens prioriteringer og denne følelsen vises tydelig i ansiktet, ens følelser, ord og handlinger.


Vi alle elsker profeten Mohammed (fvmh), hvis storhet bekreftes av både muslimske og ikke-muslimske tenkere og vitenskapsmenn. Han var en varmhjertet venn og veileder for sine følgesvenner, en hengiven og kjærlig ektemann for sine koner, en god far for sine døtre, leder for nasjonen, en eksemplarisk politiker og en som forandret den mest ukultiverte beduin, til historiens mest disiplinerte folk.

 

Hans budskap begynner med Allahs (Den opphøyde) enhet og gir svar på alle problemene vi står overfor i dag. Men hvor mange av oss har egentlig utforsket budskapet han kom med? Vet vi egentlig hva budskapet er? Koranens leveregler ble sendt gjennom vårt kjære Sendebud (saws) og er fortsatt urørt, de blir bare «resitert» når man har problemer, når en ulykke rammer, eller det blir en del av luksuspakken som følger med bruden. Hvor mange av oss tar hensyn til hans praksis i våre praktiske liv, enten det er snakk om feiring eller sorg?


Profeten (saws) løy aldri, bedro aldri verken folk eller dyr, og brøt aldri en avtale eller et løfte. Han tilga og ba for Taifs ydmykende stammehøvdinger og folket som kastet steiner på ham. Han avviste sosiale ulikheter og all slags rase-overlegenhet og fastsatte grunnleggende menneskerettigheter i sin siste preken: «En araber har ingen forrang over en ikke-araber, og en ikke-araber har ingen forrang over en araber; en hvit person har ingen forrang over en mørk person, og en mørk person har ingen forrang ovenfor en hvit person, dere er alle likeverdige; unntatt i gudfryktighet og gode handlinger.»


Han er det beste eksemplet på rettferdighet og advarte om at tidligere nasjoner ble ødelagt fordi de bare straffet svake og fattige for forbrytelser. Han lærte oss så god oppførsel og akhlaq (manerer) mot våre naboer (muslimer og ikke-muslimer) at han trodde de hadde arverett, på grunn av at Allah (swt) la så mye vekt på rettighetene deres. Han gråt og ba Allah tilgi oss og la vekt på at vi må holde sammen og ikke splittes opp på grunn av språk, kaste eller sekter.


«Vit at alle muslimer er hverandres brødre og at muslimene utgjør ett broderskap. Det som tilhører en med-muslim er ikke tillatt for en muslim, så fremt det ble gitt frivillig og med glede. Vær derfor ikke urettferdige mot dere selv.»


Ikke-muslimske minoriteter levde i fred under hans styre. Rettferdighet rådet uansett tro, status eller personlig tilknytning. Han hevet kvinners status, fra å bli levende begravd ved fødselen til å garantere at de får den beste belønningen, om det er gjennom å tjene og adlyde ens mor, ta vare på en kone eller kjærlig oppdra en datter. Han bragte budskapet som gir belønning for almisse og å gi av det vi elsker mest, gi en foreldreløs et hjem og hjelpe en enke til å overleve.


Ingen har rett til å så tvil om noens oppriktighet ved sin kjærlighet for Profeten (saws), men vi trenger alle en skikkelig egenevaluering. Når vi hevder å være hans tilhengere, gjør det oss automatisk til hans ambassadører og utsendinger, uansett hvilken rolle og hvilket ansvar vi tar. Angående saker i våre liv, sjekker vi hva Profeten (saws) gjorde?


For å bevise at vi elsker Profeten (saws), la oss følge ham og feire han hver dag. La oss tenne våre hjerter med budskaps lys. La oss innprente de nydelige historiene om hans liv, som vi memorerer og beretter, i våre handlinger. La oss se om våre gjerninger er forenelige med vår påstand om å elske ham. Hemmeligheten med Allahs kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse, er å følge ham.


«Si (Mohammed): ‘Om dere elsker Allah, så følg meg og Allah vil elske dere og tilgi deres synder. Allah er tilgivende og barmhjertig.’» (3:31)

Skrevet av Aisha Aijaz
Oversatt av Siv Samira Kofoed

Kilde

 

 

 vBulletin tracker

  

  

  

   Gratis E-bøker

  

    Koranresitasjoner

     Om islam

    Lær arabisk

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2007 Alnor Senter. Alle rettigheter forbeholdt.